30
Milka
segas
20
Milka
produktu
kastes
Loterijas atļaujas Nr. 6759

REĢISTRĀCIJA

  ?
  Ja rodas jautājumi, rakstiet:
  loterijas@sorbum.eu
  30 Milka segas

  UZVARĒTĀJI

  20 Milka produktu
  kastes

  Milka segas

  1. Tatjana Borisova
  2. Inga Gaivoronska
  3. Kristīne Līvmane
  4. Dainis Greitāns
  5. Nauris Mazjānis
  6. Inga Gaivoronska
  7. Mārtiņš Upelnieks
  8. Vizma Gailīte
  9. Kalvis Siljānis
  10. Evita Greitāne
  11. Sandra Voitkāne
  12. Aija Olmane
  13. Selga Briede
  14. Darja Krjukova
  15. Sarmīte Kļaviņa
  16. Katrīna Gaivoronska
  17. Sarmīte Kļaviņa
  18. Anastasija Smorodina
  19. Zintis Milaicikovs
  20. Sandra Voitkāne
  21. Kristīne Līvmane
  22. Daiga Lāce
  23. Kadrija Rozentāle
  24. Ieva Mazjāne
  25. Aija Olmane
  26. Viktors Artamonovs
  27. Darja Krjukova
  28. Inga Baranova
  29. Pārsla Mežciema
  30. Līga Ļesnaja

  Milka produktu kastes

  1. Līva Drevinska
  2. Jànis Rozenbergs
  3. Kristīne Līvmane
  4. Toms Lapāns
  5. Svetlana Busigina
  6. Andris Trokša
  7. Darja Krjukova
  8. Diana Ozolina
  9. Aldis Viļumsons
  10. Sarmite Staģīte
  11. Elīna Strazdiņa
  12. EVALDS FILIPAVICS
  13. Ieva Mazjāne
  14. Sandra Voitkāne
  15. Kristīne Līvmane
  16. vitalijs kucers
  17. Mudīte Mežciema
  18. Andra Pušmucāne
  19. Darja Krjukova
  20. Anzelik FILIPAVICIENE

  NOTEIKUMI

  Loterijas “Vismīļākie vārdi Mammai” noteikumi

  1. Vispārīgie noteikumi
  1.1. Loterijas preču ražotājs un izplatītājs ir UAB “Mondelez Baltic”, (juridiskā adrese: Taikos iela 88, LT-51501, Kauņa, Lietuva, ar juridiskās personas kodu: 303046543), loterijas organizētājs SIA “Sorbum LV”, (juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552).
  1.2. Loterija notiek visos Latvijas Republikas ELVI tīkla veikalos.
  1.3. Loterijas sākums ir 2021. gada 29. aprīlī. Loterija beidzas 2021. gada 27. maijā.
  1.4. Lai piedalītos loterijā, personai ir jānopērk jebkurš 1(viens) Milka produkts, saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1 laika posmā no 2021. gada 29. aprīļa līdz 2021. gada 26. maijam.
  1.5. Loterijā var piedalīties Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas loterijas laikā fiziski atrodas valsts teritorijā, lai saņemtu jebkuru balvu.

  2. Balvu fonds
  2.1. 20 (divdesmit) Milka produktu kastes;
  Katrā produktu kastē būs pa vienam no zemāk minētajiem produktiem (kopā 22 produkti):

  Milka 250G Whole Nuts 7622300465674 Milka 300G Toffee Whole Nuts 7622300313357
  Milka 300g Crispy Yoghurt 7622400904608 Milka 300g Oreo 7622210240200
  Milka 276g Peanut caramel 7622210604187 Milka Oreo cookies 100g 7622210078100
  Milka Bubbly White 95g 7622210369543 Milka Daim 100g 7622210078131
  Milka Wholenut 100g 3045140118502 Milka Chips Ahoy 100g 7622210442086
  Milka Choco Oreo cookies 100g 7622210953681 Milka Broken Hazelnut 100g 4025700001023
  Milka Caramel 100g 7622300719654 Milka Alpine Milk 100g 3045140105502
  Milka Sandwich TUC 87g 7622210285133 Milka Jaffa Orange 147g 7622300434328
  Milka Choco Minis 150g 7622300441715 Milka Choco Pause 260g 7622210100917
  Milka Jaffa Raspberry 147g 7622300434373 Milka Choco Cookies 135g 7622300766610
  Milka Choc & Choc 150g 7622210413147 Milka Cookie Sensations 156g 762221099878

  2.2. 30 (trīsdesmit) Milka segas;
  2.3. Kopējais laimētāju skaits ir 50 (piecdesmit);
  Kopējais balvu fonds ir 1226,30 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit seši eiro un 30 centi), ieskaitot 21% PVN.

  3. Loterijas dalībnieku iespējas laimēt:
  3.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 5 000 (pieci tūkstoši), no kuriem tiks izvēlēti 50 laimētāji.
  3.1.1. 20 (divdesmit) laimētāji, katrs saņems Milka produktu kasti;
  3.1.2. 30 (trīsdesmit) laimētāji, katrs saņems Milka segu;
  3.2. Iespēja laimēt vienu no 50 balvām ir tiešā veidā atkarīga no kopējā izdarīto pirkumu skaita norādītajā laika periodā, kurš minēts 1.4. punktā.

  4. Loterijas veikšanas kārtība, piedalīšanās noteikumi:
  4.1. Lai piedalītos loterijā, cilvēkam ir jānopērk jebkurš 1 (viens) Milka produkts, saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1 laika posmā no 2021. gada 29. aprīļa līdz 2021. gada 26. maijam.
  4.2. Par katru pirkumu, kas ietver 1 (vienu) Milka produktu, pircējam ir jāsaņem pirkuma čeks, kurā minēts Milka produkta nosaukums un jāreģistrē pirkuma čeks balvu izlozei mājas lapā www.milkapromo.lv , ievadot šādu informāciju:
  4.2.1. vārds, uzvārds;
  4.2.2. e-pasta adrese;
  4.2.3. tālruņa numurs;
  4.2.4. pirkuma čeka numurs.
  4.3. Pēc veiksmīgas reģistrācijas parādīsies apstiprinājuma teksts.
  4.4. Loterijas dalībniekam ir iespēja piedalīties loterijā vēlreiz, veicot citu Milka produkta pirkumu un reģistrējot jaunā pirkuma čeka numuru, kā minēts 4.2. punktā. Dalības reižu skaits ir neierobežots.

  5. Reģistrācijas periodi un laimētāju noteikšana:
  5.1. Dalībnieki var reģistrēties saskaņā ar 4.2. punktā minēto kārtību no 2021. gada 29. aprīļa līdz 2021. gada 26. maijam plkst. 23.59.
  5.1.1. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2021. gada 29. aprīļa līdz 2021. gada 5. maijam plkst. 23.59, piedalīsies pirmajā izlozē 2021. gada 6. maijā. Šajā dienā tiks noteikti 5 (pieci) Milka produktu kastes laimētāji; 7 (septiņas) Milka segas laimētāji;
  5.1.2. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2021. gada 6. maija līdz 2021. gada 12. maijam plkst. 23.59, piedalīsies otrajā izlozē 2021. gada 13. maijā. Šajā dienā tiks noteikti 5 (pieci) Milka produktu kastes laimētāji; 8 (astoņas) Milka segas laimētāji;
  5.1.3. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2021. gada 13. maija līdz 2021. gada 19. maijam plkst. 23.59, piedalīsies trešajā izlozē 2021. gada 20. maijā. Šajā dienā tiks noteikti 5 (pieci) Milka produktu kastes laimētāji; 7 (septiņas) Milka segas laimētāji;
  5.1.4. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2021. gada 20. maija līdz 2021. gada 26. maijam plkst. 23.59, piedalīsies ceturtajā izlozē 2021. gada 27. maijā. Šajā dienā tiks noteikti 5 (pieci) Milka produktu kastes laimētāji; 8 (astoņas) Milka segas laimētāji;
  5.2. Izlozes notiks 2021. gada 6. maijā, 13. maijā, 20. maijā 27. maijā plkst. 12:00, SIA “Sorbum LV” birojā.
  5.3. Izloze notiks loterijas organizatoru telpās: SIA “Sorbum LV”, Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552, Rīgā. Izlozes tiks veiktas izmantojot speciāli radītu formulu laimētāju noteikšanai (=INT(RAND()*dalībnieku skaits).

  6. Laimētāju paziņošana:
  6.1.Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti tīmekļa vietnē www.milkapromo.lv līdz nākošās dienas plkst. 23.59.
  6.2. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2021. gada. 27. maijā līdz plkst. 23:59 un būs pieejams www.milkapromo.lv līdz 2021. gada 10. jūnijam.

  7. Balvu saņemšana:
  7.1. Par laimēto balvu izsniegšanu SIA “Sorbum LV” pārstāvji pēc izlozes sazināsies ar balvu laimētājiem pa e-pastu, pa tālruni vai īsziņu. Piezvanot vai nosūtot īsziņu uz loterijā reģistrēto tālruņa numuru vai loterijā reģistrēto e-pasta adresi, kā arī laimesta ieguvējs var uzzināt par savu laimestu, apskatot uzvarētāju sarakstu mājaslapā www.milkapromo.lv .
  7.2. Balvas tiek uzglabātas SIA „Sorbum LV” birojā, Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552, Rīgā.
  7.3. Laimētājs var saņemt balvu ar Omniva starpniecību. Lai saņemtu balvu ir jānosūta laimējušā čeka un personas apliecinoša dokumenta kopija uz epasta adresi: loterijas@sorbum.eu ar norādi Milka loterija. Klāt ir jāpievieno informācija par Omniva pakomāta adresi uz kuru nosūtīt balvu kā arī tālruņa numuru uz kuru sūtīt paziņojumu par balvas piegādi pakomātā. Vairāk informācijas rakstot uz epastu loterijas@sorbum.eu vai zvanot uz +371 25133909.
  7.4. Ja balvu ieguvēji līdz 2021. gada 10. jūnijam nenosūtīs 7.3. punktā prasīto informāciju uz e-pastu loterijas@sorbum.eu, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Organizatoru īpašumā.

  8. Dalībnieka izdevumi, kas saistīti ar dalību loterijā, ir šādi:
  8.1. Izdevumi, kas sedz loterijas produkcijas iegādi dalībai loterijā.
  8.2. Jebkuri izdevumi, kas saistīti ar balvas izņemšanu.
  8.3. Citi izdevumi, kas ir atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
  8.4. Loterijas nodokļus sedz loterijas organizētājs.

  9. Sūdzības iesniegšana un tās izskatīšanas kārtība
  9.1. Ar šo loteriju saistītās sūdzības ir jāiesniedz rakstveidā, pilnībā izklāstot sūdzību un apgalvojumus, pievienojot dokumentus vai kopijas ar atsauci uz šo sūdzību. Sūdzība ir jānosūta uz SIA “Sorbum LV”, reģistrācijas Nr. 40103605552, adrese: Jūrkalnes iela 15/25, LV-1046, Rīga, vai pa e-pastu uz loterijas@sorbum.eu, līdz 2021. gada 27. maijam (pasta zīmoga datums). Loterijas organizators izskata sūdzību un atbild 30 dienu laikā.

  10. Nobeiguma noteikumi
  10.1. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka informācija un personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
  10.2. Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un tam, ka loterijas organizatori un to norīkotās personas drīkst apstrādāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai, publicēšanai www.milkapromo.lv , laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt loterijas balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
  10.3. Loterijas Organizētājs neatbild par personas jebkādiem izdevumiem, kas ir saistīti ar piedalīšanos loterijā.
  10.4. Balvas vērtību nevar saņemt skaidrā naudā vai citu preču veidā.
  10.5. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par ierakstiem, kas ir zuduši un/vai nav atgūti, ir bojāti vai kavēti, vai ko nav iespējams nosūtīt sakarā ar tehniskām kļūdām vai jebkāda cita no tā neatkarīga iemesla dēļ.
  10.6. Organizators neatbild par pakalpojumu pārtraukumiem sakarā ar tehniskām problēmām, sistēmas vai programmatūras kļūmēm, kavējumiem vai citām problēmām, kas var ietekmēt dalībnieku spēju piedalīties loterijā vai izmantot tīmekļa vietni.
  10.7. SIA “Mondelez Latvija”, SIA “Sorbum LV” darbinieki nav tiesīgi piedalīties loterijā.
  10.8. Jūs varat izlasīt pilnus noteikumus www.milkapromo.lv

  Pielikums Nr. 1
  Produkti, kas piedalās loterijā “Vismīļākie vārdi Mammai”
  Konf.kārba 7622210711472 Milka Šokol.konf. Mix Single 138g
  Konf.kārba 7622210653062 Milka Konf.kārba Moments Mix 97g
  Konf.kārba 7622210653147 Milka Konf.kārba Moments Oreo 92g
  Konf.kārba 7622210656087 Milka Konf.kārba Moments Toffee Whole Nut 97g
  Šokolāde 7622210953681 Milka Šokol. Oreo Choco 100g
  Šokolāde 7622201121068 Milka Šokolāde White Oreo cookies 100g
  Šokolāde 7622201773540 Milka Šokolāde Choco & Wafer 300g
  Šokolāde 7622400005190 Milka Šokolāde Happy Cows 100g
  Šokolāde 7622300465674 Milka Šokolāde Ar veseliem riekstiem 250g
  Šokolāde 3045140105502 Milka Šokolāde Alpine Milk 100g
  Šokolāde 3045140118502 Milka Šokolāde Ar veseliem lazdu riekstiem 100g
  Šokolāde 7622210078131 Milka Šokolāde Daim 100g
  Šokolāde 7622300313357 Milka Šokolāde Toffee whole nuts 300g
  Šokolāde 7622210078100 Milka Šokolāde Oreo 100g
  Šokolāde 7622210240200 Milka Šokolāde Oreo 300g
  Šokolāde 7622210369543 Milka Šokol. Bubbly White 95g
  Šokolāde 7622210489234 Milka Šokol. Collage Raspberry&Nut 93g
  Šokolāde 7622210604187 Milka Šokol. Peanut caramel 276g
  Šokolāde 7622210826053 Milka Šokol. Sandwich Oreo 92g
  Šokol/bat. 7622210717238 Milka Šokol/bat. Oreo 37g
  Šokol/bat. 7622210696113 Milka Šokol/bat. Wafelini Milk 31g
  Šokol/bat. 7622201098414 Milka Šokolāde Oreo White 41g
  Konf.kārba 7622210597335 Milka Konf.kārba I Love Milka 110g
  Šokolāde 4025700001023 Milka Šokolāde Ar drupin.lazdu riekstiem 100g